Yizhi Li

Publication

Citation

Affiliation

Research Interests

Recommendation
Relation Based:
Li Wang, Yan Li, Jun Wang, Bin Zhang, Min Li, Ying Wang, Ming Li, Jing Li, Wei Chen, Tao Liu

Insterests Based:
Yan Li, Yong Zhang, Li Wang, Enbo Wang, Wei Chen, H K Fun, Jing Li, Thomas C W Mak, Xin Wang, Wei Zheng, Ying Wang, Jing Zhang, Genehsiang Lee, Hoongkun Fun, Shieming Peng

Link: Xiaozeng You

Papers
Ranking by
Paper Recommendation