Youxian Sun

Publication

Citation

Affiliation

Research Interests

Recommendation
Relation Based:
Li Li, Wei Chen, Jun Li, Jie Zhang, Peng Wang, Wei Liu, Jing Liu, Yang Zhou, Yan Zhang, Jie Zhang

Insterests Based:
Jun Li, Wei Liu, Li Li, Kang G Shin, Wei Chen, Brian D O Anderson, Peng Wang, Jie Zhang, Xi Zhang, Karl Henrik Johansson, Jie Zhang, Shaoqian Li, Lihua Xie, Ling Liu, Yan Zhang

Link: Jiming Chen

Papers
Ranking by
Paper Recommendation