Xi Yao

Publication

Citation

Affiliation

Research Interests

Recommendation
Relation Based:
Rui Zhang, Yong Chen, Yao Xi, D Li, L N Song, Y Z Wang, Sanhong Wang, X F Sun, Zhai Jlwei, Wang Xiaoli

Insterests Based:
K H J Buschow, Rui Zhang, F R De Boer, E Bruck, T F Kuech, Arumugam Manthiram, R W Eason, Koichi Kindo, Huaijin Zhang, P D Townsend, Yao Xi, P D Townsend, Yong Chen, Yasuo Narumi, Lijian Meng

Link: Liangying Zhang

Papers
Ranking by
Paper Recommendation