Linpei Jin

Publication

Citation

Affiliation

Research Interests

Recommendation
Relation Based:
Bin Dong, Hong Liang, Kun Liu, Wenjun Li, Linpei Jin, Xinxin Li, Xiaoyu Zhou, Fengqin Wang, Yuxi Sun, Yingquan Zou

Insterests Based:
Hong Liang, Yuxi Sun, Wenjun Li, Linpei Jin, Guowei Huang, Yanqiu Li, Bin Dong, Qi Li, Yingquan Zou, Wenjun Li, Xiaoshuo Wu, Chunyan Wang, Kun Liu, Lite Li, Fengqin Wang

Link: Xiangjun Zheng

Papers
Ranking by
Paper Recommendation