Yitai Qian

Publication

Citation

Affiliation

Research Interests

Recommendation
Relation Based:
Tao Chen, Li Zhang, Min Zhang, Dong Wang, Min Zhang, Yuan Chen, Dong Wang, Dong Wang, Zhan Gao, Zhe Xu

Insterests Based:
Li Zhang, Min Zhang, Min Zhang, Yuan Chen, Dong Wang, Chao Wang, Dong Wang, Dong Wang, Tao Chen, Zhe Xu, Yonghong Ni, Yan Wang, Xianwen Wei, Chunhua Chen, Xiaomin Ni

Link: Kaibin Tang

Papers
Ranking by
Paper Recommendation