Deren Yang

Publication

Citation

Affiliation

Research Interests

Recommendation
Relation Based:
Lei Zhao, C Jin, Yadong Wang, Zhenguo Ji, Lideng Chen, Jingyun Huang, Shouye Zhang, Binghui Zhao, Jinhua Hong, Peidong Liu

Insterests Based:
Binghui Zhao, Jingyun Huang, Zhenguo Ji, W Z Li, Yadong Wang, C Jin, Zhenhua Ni, Lei Zhao, Shouye Zhang, Weizhu Qian, Haiyan Nan, Lideng Chen, Jinhua Hong, Zheng Liang, Peidong Liu

Link: Xiangyang Ma

Papers
Ranking by
Paper Recommendation